Nieuwe tarieven voor neerlegging jaarrekening 2017

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

 • de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier
 • de begindatum van de jaarrekening.
  • Voor een jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).
  • Voor een boekjaar met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS!
 • het model van de jaarrekening: volledig, klein of micro

(KB W. Venn., Art. 178)
Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag. (W. Venn., art. 101)

XBRL-bestand
Jaarrekeningen onder de vorm van een XBRL-bestand worden geüpload in Filing.

 • Volledig model: 289,63 euro
 • Verkort model: 68,23 euro
 • Micromodel: 51,23 euro

Pdf-bestand
Jaarrekeningen onder de vorm van een PDF-bestand worden geüpload in Filing.

 • Volledig of ander model: 343,23 euro
 • Verkort model: 121,83 euro
 • Micromodel: 104,83 euro

Jaarrekening op papier

 • Volledig of ander model: 349,23
 • Verkort model: 127,73
 • Micromodel: 110,73

Verbeterde jaarrekening
Voor het micromodel geldt een verlaagd tarief.

De jaarrekeningen met boekjaren die starten vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).

Voor boekjaren met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS

 • Volledig, verkort of ander model: 65,50 euro
 • Micromodel: 41,70 euro

Bron: Balanscentrale

Terug naar de nieuwspagina